DEİYONİZE ÜNİTELERİ


Suda bulunan tüm iyonların, iyon değiştirme prensibi ile sudan alınarak suyu saflaştırılması için yapılan işleme deiyonizasyon denir.

Aquasense deiyonizasyon üniteleri en az iki kolondan oluşur. Birinci kolonda pozitif yüklü iyonları sudan uzaklaştıran katyonik reçine, ikinci kolonda ise negatif yüklü iyonları sudan uzaklaştıran anyonik reçine bulunmaktadır. Her iki kolondaki reçineler doygun hale ulaştığında rejenerasyon ile tekrar aktif hale getirilir. Ancak burada katyonik reçinenin rejenerasyonu için asit, anyonik reçinenin rejenerasyonu için baz kullanılır.

Birinci kolondan geçen su bünyesindeki pozitif yüklü iyonları reçinenin bünyesindeki H+ iyonları ile ve ikinci kolondan geçerken yine bünyesindeki negatif yüklü iyonları reçinenin bünyesindeki OH- iyonları ile değiştirir. Bu iki iyon birleşerek ünitenin çıkışında su molekülü oluşturur. Böylece tüm iyonlarını kaybeden su saf hale gelir.

Aquasense deiyonizasyon sistemlerinde bulunan iletkenlik sensörlü otomatik kumanda panosu sayesinde rejenerasyon ve yıkama işlemleri çıkış suyunda kabul edilebilecek en yüksek iletkenlik değerine ulaşıldığında otomatik olarak gerçekleştirilir.

Aquasense deiyonizasyon üniteleri;
- Hastane
- Laboratuar
- Kimya
- Akü üretimi
- Kozmetik
- Gıda
- İlaç
- Matbaacılık
- Elektronik ve benzeri endüstriler ile saf su kullanımının önemli olduğu her sektörde vazgeçilmez bir uygulamadır.

 

 


Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2009