GRİSU ARITMA


Küresel ısınma ile birlikte dünya üzerindeki su rezervlerinin azalması, mevcut su kaynaklarının bilinçli kullanılmasının yanı sıra atıksuların da geri kazanılması yönünde yeni teknolojilerin doğmasına sebep olmuştur.

Gri Su Geri Dönüşüm Sistemleri de bu teknolojilerden biridir. Fosseptik atığı içermeyen, duş , lavabo ve evsel kullanımdan ileri gelen az kirlenmiş atık su, gri su olarak adlandırılmaktadır.

Gri suyun arıtılarak sulama, rezervuar ve çamaşır makinelerinde kullanma ve yeraltı suyu beslemesi gibi yollarla su döngüsüne geri verilmesi mümkündür. İşlemden geçirilmiş gri suyun kullanım suyu olarak değerlendirilmesi su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de pozitif etkiler yaratmaktadır.

Gri su arıtımı MBR( Membran biyoreaktör) adını verdiğimiz membran teknolojisiyle gerçekleştirilmektedir. Sistem, aerobik biyolojik arıtma reaktörü ve MBR ünitesinin birleşiminden oluşmaktadır.English Catalog     Kubota SMU brochure 2009 

 


Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2009